De raad van bestuur van High Liner Foods Incorporated heeft een driemaandelijks dividend goedgekeurd van CAD 0,13 per aandeel op de gewone aandelen van het bedrijf, betaalbaar op 15 september 2023 aan houders die op 1 september 2023 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.