Presenter SpeechMathias Meidell (Executives)Hello, and welcome to Hexagon Purus' Q3 [Foreign L...