Presenter SpeechMathias Meidell (Executives)Hi, and welcome to Hexagon Purus Q2 2023 Presentat...