Presenter SpeechMathias Meidell (Executives)Hi, and welcome to Hexagon Purus Q1 2024 Presentat...