Hennessy Advisors, Inc. kondigde een kwartaaldividend aan van $0,1375 per aandeel, dat op 2 juni 2022 zal worden uitbetaald aan aandeelhouders die op 23 mei 2022 als aandeelhouder bekend zijn, en dat een dividendrendement op jaarbasis vertegenwoordigt van 5,8%.