De brouwer publiceerde gisteren zijn jaarresultaten. Het analistenteam van MarketScreener volgt de biersector al jaar en dag, en Heineken in het bijzonder. Onze laatste grote bijdrage over het onderwerp - voorbehouden aan leden - dateert van zomer 2021.

De Nederlandse brouwer voltooide toen een cyclus van onstuimige groei onder leiding van de onbuigzame Jean-François van Boxmeer. Het bedrijf had zich ver buiten zijn Europese basis gewaagd om opkomende markten te veroveren, waaronder China, Mexico, Brazilië, Ethiopië, Nigeria en Vietnam, onder andere.

Gefinancierd met bijna 30 miljard EUR (besteed aan overnames), leidde deze buitengewone expansie tot een verdubbeling van de omzet tijdens het mandaat van van Boxmeer. Aan de vooravond van zijn opvolging liet hij de groep evenwel achter met een aanzienlijke maar beheersbare schuld, in schril contrast met de excessen waargenomen bij 's werelds nummer één, AB InBev.

Vooral de rendabiliteit bleef behouden - en zelfs aanzienlijk geoptimaliseerd - naarmate de integraties vorderden. Ook hier onderscheidde Heineken zich van AB InBev, wiens rentabiliteit sinds de overname van SAB Miller in 2016 kelderde.

Destijds voorspelden we - met twee jaar voorsprong - dat Heineken erin zou slagen om het Zuid-Afrikaanse Distell over te nemen. Dat is dit jaar gebeurd en stelt de Nederlander in staat zijn positie in zuidelijk Afrika uit te breiden en een omzet van 36 miljard EUR te realiseren. Dat is het voornaamste goede nieuws.

Minder positief is dat de groep geconfronteerd wordt met dezelfde "tangbeweging" als zijn concurrenten: aan de verkoopzijde nemen de volumes af - opnieuw met 4,7 % dit jaar. Aan de kostenkant drukt de inflatie van grondstoffen, uitrusting en arbeid zwaar op de marges, zonder dat er een kentering in zicht is.

Heineken past zich aan deze context aan door verschillende strategieën op elke markt te implementeren. Prijsverhogingen hebben het mogelijk gemaakt om zeer scherpe volumedalingen te absorberen, bijvoorbeeld in Afrika en Europa; daarentegen hebben agressieve prijsverlagingen het bedrijf in staat gesteld om nieuwe marktaandelen te veroveren in Amerika en Azië.

Dit beheer stelt de groep in staat om zijn kasstromen in 2023 te behouden, maar helaas niet om de impact van de sluipende inflatie op zijn investeringsuitgaven te verzachten. Twee jaar geleden concludeerden met de opmerking dat als gevolg van de financiële hefboom, een ondernemingswaarde van 75 miljard €, 2 miljard € aan contante winst - of "free cash-flow" - en een schraal dividend, Heineken geen bijzonder aantrekkelijke beleggingskans leek te bieden.

Die parameters zijn aan het begin van 2024 nog altijd niet veranderd.