HAL Trust

Verkort verslag 2022

De geschiedenis van de onderneming gaat terug tot 18 april 1873 toen

de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij (N.A.S.M.) in Rotterdam werd opgericht. De onderneming ontwikkelde activiteiten onder verschillende namen en is thans gevestigd op Curaçao onder de naam HAL Holding N.V. De aandelen van deze onderneming zijn in handen van HAL Trust en vormen het gehele Trust-vermogen. De Trust is opgericht bij Trustakte d.d. 19 oktober 1977, die het laatst werd gewijzigd op 18 mei 2011. De Aandelen van de Trust zijn genoteerd en worden verhandeld op Euronext in Amsterdam.

Het jaarverslag en de beknopte geconsolideerde jaarrekening zijn in dit verslag opgenomen. Het jaarverslag 2022 (Engelstalig) is het officiële jaarverslag. Deze Nederlandse samenvatting bevat een selectie van hoofdstukken uit het jaarverslag. In geval van tekstuele afwijkingen tussen beide versies prevaleert het Engelstalige jaarverslag. Wanneer er in deze Nederlandse versie verwezen wordt naar het jaarverslag dan wordt hiermee het Engelstalige jaarverslag 2022 bedoeld. Het verkorte verslag 2022 bevat

een beknopte versie van de geconsolideerde jaarrekening van HAL Trust over 2022 en bevat niet voldoende informatie om een volledig inzicht te verkrijgen in de financiële positie, de resultaten en de gang van zaken bij HAL Trust.

Bij de volledige geconsolideerde jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring afgegeven door PricewaterhouseCoopers Ltd. Exemplaren van het jaarverslag kunt u opvragen op onderstaand adres.

Het jaarverslag is ook beschikbaar op de website van HAL Holding N.V.: www.halholding.com

HAL Holding N.V.

5, Avenue des Citronniers MC 98000 Monaco Telefoon: (377) 92 16 75 79 Telefax: (377) 93 25 54 34

2

Inhoud

 • Bestuur van de onderneming
 • Kerncijfers en financiële agenda
  6 Verslag van de Trust Commissie
 • Verslag van de Raad van Commissarissen HAL Holding N.V.

10 Verslag van de Raad van Bestuur HAL Holding N.V.

27 Samengevatte financiële overzichten Geconsolideerde balans, 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening, 29

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, 30

Geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen, 31

Geconsolideerd kasstroom-overzicht, 32 Toelichting, 33

Additionele informatie, 34

Pro forma geconsolideerde balans, 35

Pro forma geconsolideerde winst-en- verliesrekening, 36

Pro forma overzicht van het totaalresultaat, 37

Pro forma geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen, 38

Pro forma geconsolideerd kasstroom- overzicht, 39

Uitkering van dividend, 40

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant, 41

 1. Vijfjarenoverzicht van de geconsolideerde balans
 2. Vijfjarenoverzicht van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 3. HAL Trust Organisatie
 4. Beschrijving Corporate Governance van HAL Holding N.V.

50 Informatie met betrekking tot de leden van de Raad van Commissarissen

3

Bestuur

van de onderneming

HAL Holding N.V.

Raad van Commissarissen:

M. van der Vorm, voorzitter

Mr. L.J. Hijmans van den Bergh, vicevoorzitter

M.E. Harris

C.O. van der Vorm

Dr. G.J. Wijers

Raad van Bestuur:

M.F. Groot, voorzitter

A.A. van 't Hof RA, CFO

J.N. van Wiechen

4

Kerncijfers

en financiële agenda

Euro's

2022*

2021*

Resultaat (in miljoenen)

7.625,9

Omzet (exclusief GrandVision N.V.)

5.008,4

Inkomsten uit deposito's en effecten

(119,7)

80,0

Resultaten minderheidsdeelnemingen

657,0

286,4

Inkomsten uit overige financiële activa

(6,0)

4,2

Inkomsten onroerendgoedactiviteiten

58,1

49,7

Nettowinst toe te rekenen aan de aandeelhouders

647,4

4.270,8

Vermogen op 31 december

20.330,9

Balanstotaal (in miljoenen)

16.226,9

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders (in miljoenen)

12.961,9

12.387,2

Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders (in procenten van balanstotaal)

63,8

76,3

Aantal uitstaande aandelen op 31 december (in duizenden)

88.593**

86.704**

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in duizenden)

87.724**

86.036**

Gegevens per Aandeel

7,38

Nettowinst (incl. beëindigde activiteiten)

48,68

Eigen vermogen

146,31

142,87

Nettovermogenswaarde

147,72***

151,22***

Slotkoers aandelen HAL Trust

120,00

145,80

Volume-gewogen gemiddelde december aandelenkoers HAL Trust

124,04

141,95

Dividend per Aandeel

5,00****

5,70

Wisselkoersen - 31 december

1,07

U.S. dollar per euro

1,14

 • Deze cijfers relateren, waar van toepassing, aan de pro forma financiële overzichten op pagina 34 tot en met 39 ** Rekening houdend met ingekochte aandelen
  *** Gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de niet- genoteerde ondernemingen
  ****Voorstel (€ 2,50 in contanten en € 2,50 in Aandelen)

Financiële agenda

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijds bericht

17 mei 2023

Publicatie resultaten eerste halfjaar 2023

29 augustus 2023

Tussentijds bericht

23 november 2023

Publicatie dividendvoorstel

25 januari 2024

Publicatie jaarresultaten 2023

27 maart 2024

Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijds bericht

16 mei 2024

5

Attachments

 • Original Link
 • Original Document
 • Permalink

Disclaimer

HAL Trust NV published this content on 30 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 April 2023 07:28:08 UTC.