1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. Nederland
 4. Euronext Amsterdam
 5. HAL Trust
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    HAL   BMG455841020

HAL TRUST

(HAL)
  Rapport
Real Time Euronext Amsterdam  -  11:00 29-06-2022
125.20 EUR   +0.16%
24/06HAL lanceert bod op Boskalis
AM
24/06HAL lanceert bod op Boskalis
AM
10/06HAL bepaalt omwisselverhouding dividend
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

HAL Trust : Kennisgeving 5 april 2022

05/04/2022 | 07:08

HAL Trust

gevestigd te Bermuda

Kennisgeving aan Trustaandeelhouders

De algemene vergadering van Trustaandeelhouders van HAL Trust zal worden gehouden op woensdag 18 mei 2022 om 11.00 uur in de Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein 25, Rotterdam.

De agenda voor deze vergadering luidt:

 • 1. Opening

 • 2. Instructie aan HAL Trustee Ltd. om stem uit te brengen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HAL Holding N.V., te houden op woensdag 25 mei 2022, omtrent de agendapunten:

  • (a) Verslag van de Raad van Bestuur van HAL Holding N.V.

  • (b) Verslag van de Raad van Commissarissen van HAL Holding N.V.

  • (c) Goedkeuring van de jaarrekening 2021 van HAL Holding N.V.

  • (d) Uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2021 van € 5,70 per aandeel, zoals vermeld in het jaarverslag 2021, waarvan € 2,85 per aandeel betaalbaar zal zijn in aandelen HAL Holding N.V. en € 2,85 per aandeel betaalbaar in contanten alsmede de Raad van Bestuur op te dragen en te machtigen, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, deze uitgifte van aandelen en betalingen uit te voeren alsmede goedkeuring van deze uitgifte van aandelen. Indien van toepassing worden uitkeringen in contanten gedaan aan de Trustee vertegenwoordigende de waarde van fracties van aandelen HAL Trust waartoe de betreffende HAL Trust aandeelhouders gerechtigd zullen zijn op basis van de Omwisselverhouding

  • (e) Benoeming commissaris. Voorgesteld wordt de heer G.J. Wijers te herbenoemen

  • (f) Decharge van de leden van de Raad van Bestuur terzake van het door hen uitgeoefende bestuur gedurende het boekjaar 2021

  • (g) Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen terzake van het door hen uitgeoefende toezicht gedurende het boekjaar 2021

 • 3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 van HAL Trust

 • 4. (i) Voorstel tot uitkering van een dividend ten laste van de winst over 2021 van € 5,70 per HAL Trust aandeel waarvan € 2,85 per aandeel betaalbaar zal zijn in HAL Trust aandelen en € 2,85 per aandeel in contanten onder voorwaarde van het nemen van onderstaand besluit (ii): (ii) instructie aan de Trustee om

  • (a) als stockdividend aan elke HAL Trust Aandeelhouder een zodanig aantal aandelen HAL Trust uit te geven, zoals gebaseerd op de Omwisselverhouding, het aantal HAL Trust aandelen dat die Trust Aandeelhouder in bezit heeft en het dividend per aandeel van € 2,85 betaalbaar in aandelen; en

  • (b) HAL Holding N.V. vóór 17 juni 2022 mede te delen voor welk bedrag uitkeringen in contanten moeten worden gedaan aan de Trustee vertegenwoordigende de waarde van fracties van aandelen HAL Trust (indien van toepassing), waartoe de betreffende HAL Trust Aandeelhouders gerechtigd zullen zijn op basis van de Omwisselverhouding.

 • 5. Verslag van de Trust Commissie

 • 6. Rondvraag

 • 7. Sluiting

HAL Trust aandeelhouders die hun stemrecht wensen uit te oefenen zonder de vergadering bij te wonen dienen dit op electronische wijze te doen (www.abnamro.com/evoting) vóór de vergadering (zie hieronder). HAL Trust aandeelhouders waarvan de aandelen zijn opgenomen in het HAL Trust aandeelhoudersregister en die hun stemrecht wensen uit te oefenen dienen dit te doen middels een schriftelijke volmacht en een steminstructie.

HAL Trust aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen en tijdens de vergadering wensen te stemmen dan wel vertegenwoordigd wensen te worden middels een digitale volmacht zonder de vergadering bij te wonen, dienen dit niet later dan 10 mei 2022 via hun bank of commissionair kenbaar maken of direct via www.abnamro.com/evoting. HAL Trust aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen zullen een schriftelijke bevestiging van hun gerechtigheid tot HAL Trust aandelen ontvangen. Deze bevestiging dient tevens als toegangsbewijs voor de vergadering. Indien u uw bank of commissionair voor het bovenstaandewenst te instrueren dient u er rekening mee te houden dat de deadlines enige dagen voor bovengenoemde data kunnen liggen. U gelieve met uw bank of commissionair af te stemmen wat de geldende data zijn. Daarnaast is het mogelijk dat sommige banken of commissionairs elektronische volmachten niet kunnen verwerken. In dat geval kunt u contact opnemen met ABN AMRO Bank N.V. (+31 20 6286070 ofava@nl.abnamro.com). HAL Trust aandeelhouders waarvan de aandelen zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister en die aan de vergadering wensen deel te nemen dienen vóór 10 mei 2022 contact op te nemen met de Vennootschap, 5 avenue des Citronniers, 98000 Monaco (agm@hhnv.com) en een schriftelijke volmacht samen met een steminstructie te verstrekken.

De aandacht wordt erop gevestigd dat aandeelhouders die de vergadering niet zullen bijwonen doch zich wensen te doen vertegenwoordigen daartoe schriftelijk volmacht dienen te verlenen. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat aan gevolmachtigden slechts toegang tot de vergadering zal worden verleend tegen overlegging van het hiervoor bedoelde bewijs van registratie tezamen met de deugdelijk getekende volmacht.

HAL zal er voor zorg dragen dat de vergadering zo veilig als mogelijk kan worden gehouden. Indien evenwel HAL van mening is dat als gevolg van COVID-19 maatregelen of omstandigheden het niet langer mogelijk is om de algemene vergadering op een verantwoorde wijze te houden in de voorgestelde vorm en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de "Spoedwet") dan van toepassing is, dan kan HAL beslissen om de algemene vergadering geheel virtueel te houden, conform de vergadering gehouden in 2021, op basis van de Spoedwet. HAL Trust aandeelhouders worden geadviseerd om de ontwikkelingen opwww.halholding.comte volgen voor eventuele ontwikkelingen.

Deze kennisgeving is bijgesloten bij het jaarverslag 2021, dat u wordt aangeboden in overeenstemming met Artikel 14.4 van de trustakte HAL Trust.

HAL Trustee Ltd.

Hamilton, Bermuda, 5 april 2022

Toelichting op agendapunten 2.d en 4

Voorgesteld wordt een dividend ten laste van de winst over 2021 uit te keren van € 5,70 per HAL Trust aandeel en dit dividend in aandelen HAL Trust uit te keren voor € 2,85 per aandeel HAL Trust en voor € 2,85 per HAL Trust aandeel in contanten. De omwisselverhouding voor het dividend in aandelen HAL Trust zal worden vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel HAL Trust gedurende de periode 23 mei 2022 tot en met 10 juni 2022, (de "Omwisselverhouding"), en zal op 10 juni 2022 worden bekendgemaakt na sluiting van de handel op Euronext in Amsterdam. De waarde van het stockdividend zal, op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers, nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het contante dividend. Het aantal nieuwe HAL Trust aandelen verkregen na omwisseling zal naar beneden worden afgerond, waarbij eventuele fracties worden verrekend in contanten. De nieuwe HAL Trust aandelen zijn dividendgerechtigd over 2022 en volgende jaren. Dividendrechten worden niet aan Euronext in Amsterdam verhandeld. De uitkering van stockdividend is kosteloos voor HAL Trust aandeelhouders.

Het tijdschema is als volgt:

2022

20 mei

23 mei

10 juni (na beurs)

17 juni

Notering ex-dividend Dividend record datum

Bepaling en bekendmaking Omwisselverhouding Plaatsing van HAL Trust aandelen en betaling van dividend in contanten

Disclaimer

HAL Trust NV published this content on 05 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2022 05:07:04 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over HAL TRUST
24/06HAL lanceert bod op Boskalis
AM
24/06HAL lanceert bod op Boskalis
AM
10/06HAL bepaalt omwisselverhouding dividend
AM
10/06OMWISSELVERHOUDING DIVIDEND IN AANDE : 46,4
PU
03/06"NIET OVERTUIGEND GENOEG" : Boskalis neemt neutraal standpunt in over voorgestelde biedpri..
MR
03/06HAL zet overnamebod Boskalis door
AM
03/06Boskalis legt overnamebod HAL neutraal voor aan aandeelhouders
AM
01/06HAL neemt afscheid van Floramedia
AM
20/05HAL OPTICAL INVESTMENTS B.V. : Onthechting van dividendslotdividend
FA
18/05Nettovermogenswaarde HAL stijgt
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 8 172 M 8 601 M -
Nettowinst (verlies) 2022 450 M 474 M -
Netto kaspositie 2022 1 343 M 1 414 M -
Koers/winst-verhouding 2022 24,9x
Dividendrendement 2022 4,39%
Marktkapitalisatie 11 072 M 11 653 M -
Beurskap. / Omzet 2022 1,19x
Beurskap. / Omzet 2023 1,23x
Aantal werknemrs 26 001
Percentage vrij verhandelbaar 74,6%
Grafiek HAL TRUST
Duur : Periode :
HAL Trust : Grafische technische analyse HAL Trust | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse HAL TRUST
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Houden
Aantal analisten 2
Laatste slotkoers 125,00 €
Gemiddelde koersdoel 145,78 €
Spread / Gemiddelde doel 16,6%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Melchert Frans Groot Chairman-Management Board
Arie A. van ít Hof Chief Financial Officer
Martijn van der Vorm Chairman-Supervisory Board
Mattheus Petrus Mari de Raad Member-Supervisory Board
Lodewijk Hijmans van den Bergh Vice Chairman-Supervisory Board
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
HAL TRUST-12.42%11 653
INVESTOR AB (PUBL)-21.37%53 655
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED7.55%26 433
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-17.46%12 429
AB INDUSTRIVÄRDEN (PUBL)-18.10%10 013
KINGDOM HOLDING COMPANY-8.42%9 134