1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. Nederland
  4. Euronext Amsterdam
  5. HAL Trust
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    HAL   BMG455841020

HAL TRUST

(HAL)
  Rapport
Real Time Euronext Amsterdam  -  11:21 29-06-2022
124.80 EUR   -0.16%
24/06HAL lanceert bod op Boskalis
AM
24/06HAL lanceert bod op Boskalis
AM
10/06HAL bepaalt omwisselverhouding dividend
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

HAL Trust : Jaarresultaten 2021

30/03/2022 | 19:15

Persbericht

HAL

NETTOWINST OVER 2021 VAN € 4.270 MILJOEN (2020: € 623 MILJOEN)

NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET € 528 MILJOEN

De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2021 bedroeg € 4.270 miljoen, overeenkomend met € 49,63 per aandeel, vergeleken met € 623 miljoen (€ 7,24 per aandeel) over 2020. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de boekwinst van € 3,5 miljard die werd gerealiseerd bij de verkoop van het 76,72%-belang in GrandVision.

De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en op de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, steeg in 2021 met € 528 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de stijging van de waarde van GrandVision en de hogere beurswaarde van Boskalis, waarvan het effect deels teniet werd gedaan door de lagere beurswaarde van Vopak. Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2020 (€ 200 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 6 miljoen) bedroeg de nettovermogenswaarde per 31 december 2021 € 13.111 miljoen (€ 151,22 per aandeel) vergeleken met € 12.789 miljoen (€ 149,91 per aandeel) per 31 december 2020.

De nettovermogenswaarde omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen per 31 december 2021. Dit verschil wordt jaarlijks berekend en bedroeg, op basis van de principes en uitgangspunten uiteengezet in het jaarverslag in de Engelse taal, € 691 miljoen (€ 7,97 per aandeel) op 31 december 2021 vergeleken met € 360 miljoen (€ 4,22 per aandeel) op 31 december 2020.

Per eind 2021 bedroeg de boekwaarde van de Amerikaanse vastgoedportefeuille $ 181 miljoen (€ 159 miljoen) bij een geschatte marktwaarde van $ 306 miljoen (€ 269 miljoen).

Dividend

Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel HAL Trust in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Dientengevolge bedraagt het voorgestelde dividend over 2021 per aandeel € 5,70 (2020: € 4,70) waarvan 50% betaalbaar in contanten en 50% in aandelen.

Verkoop GrandVision

Op 31 juli 2019 maakte HAL bekend dat er een overeenkomst was gesloten om het 76,72%-belang in het uitstaande aandelenkapitaal van GrandVision N.V. te verkopen aan EssilorLuxottica tegen een prijs van € 28,00 per aandeel. Deze prijs zou met 1,5% worden verhoogd tot € 28,42 als de afronding niet zou plaatsvinden vóór 30 juli 2020. Op 1 juli 2021 werd deze transactie afgerond tegen de overeengekomen prijs van € 28,42 per aandeel. De totale overnamesom voor het belang van HAL bedroeg € 5,5 miljard (waarvan € 0,5 miljard op een geblokkeerde rekening zal worden aangehouden gedurende een periode van maximaal twee jaar vanaf 1 juli 2021), resulterend in een netto boekwinst van € 3,5 miljard. Als onderdeel van de transactie verwierf HAL de Chileense optiekketen Rotter y Krauss, die 97 winkels exploiteert en een jaarlijkse omzet van ongeveer € 50 miljoen heeft. HAL is sinds 1996 actief geweest in optiek-retail. De investering genereerde netto € 7,5 miljard in contanten, wat neerkomt op een jaarlijks rendement van 21%.

Risico ten opzichte van de Russische federatie en Oekraïne

We zijn ernstig verontrust over de tragische ontwikkelingen in Oekraïne. Het directe risico met betrekking tot de Russische federatie en Oekraïne is beperkt. De omzet over 2021 (inclusief Vopak en Safilo en ProGamers Group op jaarbasis, maar exclusief GrandVision) in de Russische federatie en Oekraïne bedroeg ongeveer € 80 miljoen. De corporate liquide portefeuille omvatte eind 2021 obligaties uitgegeven door de Russische federatie en een Russische onderneming voor een bedrag van € 19 miljoen. Ondanks dit relatief lage directe risico kan het conflict tussen de Russische federatie en Oekraïne leiden tot een verminderde vraag naar de producten en diensten van bepaalde deelnemingen en een verstoring van de mondiale aanvoer van grondstoffen en materialen, wat kan leiden tot inflatoire effecten op kosten en moeilijkheden om aan de vraag te voldoen. Op dit moment zijn de gevolgen van de recente geopolitieke ontwikkelingen in Oost Europa onzeker en moeilijk nader te kwantificeren.

Vooruitzichten

Als gevolg van het feit dat de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, spreken wij in het algemeen geen verwachtingen uit ten aanzien van de nettowinst. Wij verwachten echter dat de nettowinst in 2022 aanzienlijk lager zal zijn dan de nettowinst van 2021 vanwege de winst die in het verslagjaar is gerealiseerd bij de verkoop van het belang in GrandVision. Gedurende de periode van 31 december 2021 tot en met 25 maart 2022 werd de marktwaarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer € 200 miljoen (€ 2,31 per aandeel) positief beïnvloed door wijzigingen in beurskoersen.

Acquisities

Op 4 januari 2021 voltooide HAL de acquisitie van 60% van de aandelen GreenV B.V., de houdstermaatschappij van Stolze (100%) en Prins Group (40%). Op 15 oktober 2021 verwierf GreenV een aanvullend belang in Prins Groep, waarmee de deelneming werd verhoogd van 40% tot 100%. Stolze en Prins Group zijn beide actief in de kassenbouw. Stolze is mondiaal actief op het gebied van technische installaties in tuinbouwkassen. Prins Group is wereldwijd actief in de bouw van kassen en integrale kassenbouwprojecten. De gecombineerde omzet en het bedrijfsresultaat over 2021 bedroegen respectievelijk € 189 miljoen en € 23 miljoen. GreenV had 180 FTE's in dienst aan het eind van 2021.

Op 12 februari 2021 heeft HAL, gezamenlijk met het management, de acquisitie afgerond van 100% van de aandelen in BVG International B.V. ('Top Employers Institute'). Top Employers Institute is wereldwijd actief in het certificeren en benchmarken van human resources beleid. De omzet over 2021 bedroeg € 28 miljoen en de onderneming had aan het eind van het verslagjaar 120 FTE's in dienst.

Op 19 mei 2021 heeft Broadview Holding B.V. (97,4% HAL) de acquisitie van DMT Environmental Technology ("DMT") afgerond. DMT is een toonaangevende leverancier op het gebied van faciliteiten voor het upgraden van biogas voor de Europese en Noord-Amerikaanse markten. De onderneming is gevestigd in Joure. DMT heeft ongeveer 75 FTE's en een jaarlijkse omzet van ongeveer € 30 miljoen.

In juni 2021 verwierf HAL via haar 95% dochtermaatschappij 280ppm B.V. een belang van 8,4% in Enough B.V. , een producent van een proteïnerijk product genaamd "Abunda". Abunda wordt geproduceerd door middel van een fermentatieproces en wordt gebruikt als de proteïnebron en het belangrijkste ingrediënt in vleesvervangende producten. Enough bouwt thans haar eerste fabriek in Sas van Gent.

Op 6 oktober 2021 werd de acquisitie afgerond van 64% van de aandelen in CaseGi Holding GmbH ("Pro Gamers Group") op basis van een totale ondernemingswaarde van € 820 miljoen (vóór aftrek van netto-schuld). De onderneming is actief in meerdere landen in de online verkoop aan consumenten en distributie van computer gaming apparatuur en accessoires, zowel van eigen merken als merken van derden. Pro Gamers Group heeft eigen webshops in onder andere Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De omzet over het boekjaar eindigend op 30 april 2021 bedroeg € 627 miljoen. De onderneming is gevestigd in Berlijn en heeft circa 700 werknemers.

Op 24 december 2021 maakt HAL de voorgenomen acquisitie bekend van 31,45% van de aandelen in Prodrive Technologies Group B.V. ("Prodrive Technologies"). De onderneming is actief op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van technologisch hoogwaardige elektronica, software en mechatronische producten en systemen. Prodrive Technologies levert oplossingen aan onder andere de halfgeleider-, medische en elektrische mobiliteitsindustrie. De omzet over 2021 bedroeg € 304 miljoen. De onderneming is gevestigd in Son en telde 2.078 FTE's eind 2021. De transactie werd afgerond op 17 februari 2022.

In 2021 verwierf Auxilium GmbH (54% HAL) twee ondernemingen die actief zijn in de verkoop van orthopedische en andere medische hulpmiddelen. De gezamenlijke jaaromzet van deze twee acquisities bedraagt ongeveer € 45 miljoen.

Acquisities beursgenoteerde ondernemingen

In oktober 2021 nam HAL naar rato van haar belang van 49,8% deel aan een claimemissie van Safilo (€ 67,3 miljoen). Deze claimemissie was volledig gegarandeerd door HAL. Aangezien alle aandeelhouders gebruik maakten van hun claimrecht, bleef het belang van HAL ongewijzigd op 49,8%. In november 2021 loste Safilo leningen af die door HAL in 2020 waren verstrekt voor de acquisities van Privé Revaux en Blenders (€ 99 miljoen).

Op 10 maart 2022 maakte HAL bekend voornemens te zijn een vrijwillig openbaar bod in contanten uit te brengen op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. voor € 32,50 per aandeel (inclusief dividend). Op 10 maart 2022 bezat HAL 46,2% van de uitstaande Boskalis aandelen. De geboden prijs per aandeel vertegenwoordigt een impliciete waarde van 100% van de Boskalis aandelen (volledig verwaterd) van € 4,2 miljard. Het uitbrengen van het bod is onder voorwaarde van (i) goedkeuring van het biedingsbericht door de Nederlandse Autoriteit Financiële markten,

(ii) geen beëindiging of schorsing van de handel in de Boskalis aandelen op Euronext Amsterdam, (iii) het ontbreken van enig verbod, besluit, aanwijzing of gerechtelijke uitspraak die het bod verbiedt en iv) het ontbreken van een material adverse change. Verder zal de gestanddoening van het bod, indien het wordt uitgebracht, ondermeer afhankelijk zijn van de verkrijging door HAL van de vereiste wettelijke goedkeuringen waaronder die van mededingingsautoriteiten alsmede het ontbreken van een material adverse change. Het bod zal niet afhankelijk zijn van een minimaal aantal onder het bod aan te bieden aandelen. Verwezen wordt naarwww.halholding.comvoor nadere informatie omtrent het bod.

Desinvesteringen

Op 9 februari 2022 tekende HAL een overeenkomst om haar belang in Orthopedie Investments Holding B.V. ("Livit") te verkopen aan Ottobock SE & Co. KGaA. Livit produceert en verkoopt orthopedische en andere medische hulpmiddelen aan eindgebruikers. Livit heeft een netwerk van gespecialiseerde zorgcentra en aanmeetlocaties door heel Nederland en werd door HAL verworven in 2007. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond.

Onroerend goed

Op 15 juni 2021 tekende HAL een overeenkomst om het Ethos appartementencomplex in Kent, een voorstad van Seattle, te verkopen. De verkoop bestaat uit twee delen. De verkoop van de eerste tranche (288 appartementen) werd voltooid in augustus 2021. De verkoop van de tweede tranche, bestaande uit 204 appartementen, die deels nog in aanbouw zijn, zal vóór eind december 2022 worden afgerond. De totale geschatte opbrengst voor HAL uit de verkoop bedraagt € 43 miljoen. De boekwinst vóór belastingen wordt geschat op € 27 miljoen.

In december 2021 verkocht een joint venture, waarin HAL een belang had van 90%, een kantoorgebouw in het centrum van Mercer Island, een voorstad van Seattle, dat in april 2020 was verworven. De verkoop leidde tot opbrengsten voor HAL van € 46 miljoen en een boekwinst vóór belastingen van € 26 miljoen.

Op 7 februari 2022 verkocht een joint venture waarin HAL een belang had van 85,5%, een appartementengebouw met 279 appartementen in Bellevue, een voorstad van Seattle. De verkoop leidde tot opbrengsten voor HAL van € 75 miljoen en een boekwinst vóór belastingen van € 50 miljoen.

Disclaimer

HAL Trust NV published this content on 30 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 March 2022 17:14:08 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over HAL TRUST
24/06HAL lanceert bod op Boskalis
AM
24/06HAL lanceert bod op Boskalis
AM
10/06HAL bepaalt omwisselverhouding dividend
AM
10/06OMWISSELVERHOUDING DIVIDEND IN AANDE : 46,4
PU
03/06"NIET OVERTUIGEND GENOEG" : Boskalis neemt neutraal standpunt in over voorgestelde biedpri..
MR
03/06HAL zet overnamebod Boskalis door
AM
03/06Boskalis legt overnamebod HAL neutraal voor aan aandeelhouders
AM
01/06HAL neemt afscheid van Floramedia
AM
20/05HAL OPTICAL INVESTMENTS B.V. : Onthechting van dividendslotdividend
FA
18/05Nettovermogenswaarde HAL stijgt
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 8 172 M 8 601 M -
Nettowinst (verlies) 2022 450 M 474 M -
Netto kaspositie 2022 1 343 M 1 414 M -
Koers/winst-verhouding 2022 24,9x
Dividendrendement 2022 4,39%
Marktkapitalisatie 11 072 M 11 653 M -
Beurskap. / Omzet 2022 1,19x
Beurskap. / Omzet 2023 1,23x
Aantal werknemrs 26 001
Percentage vrij verhandelbaar 74,6%
Grafiek HAL TRUST
Duur : Periode :
HAL Trust : Grafische technische analyse HAL Trust | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse HAL TRUST
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Houden
Aantal analisten 2
Laatste slotkoers 125,00 €
Gemiddelde koersdoel 145,78 €
Spread / Gemiddelde doel 16,6%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Melchert Frans Groot Chairman-Management Board
Arie A. van ít Hof Chief Financial Officer
Martijn van der Vorm Chairman-Supervisory Board
Mattheus Petrus Mari de Raad Member-Supervisory Board
Lodewijk Hijmans van den Bergh Vice Chairman-Supervisory Board
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
HAL TRUST-12.42%11 653
INVESTOR AB (PUBL)-21.37%53 655
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED7.55%26 433
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-17.46%12 429
AB INDUSTRIVÄRDEN (PUBL)-18.10%10 013
KINGDOM HOLDING COMPANY-8.42%9 134