H World Group Limited geeft omzetrichtlijnen voor het derde kwartaal van 2023. Voor het derde kwartaal van 2023 verwacht H World een omzetgroei tussen 43%-47% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, of tussen 49%-53% exclusief DH.