Op 16 augustus 2022 heeft Star Equity Fund, LP een persbericht uitgegeven over de jaarvergadering van aandeelhouders van Gyrodyne, LLC in 2022, waarin zij nota neemt van de aanbevelingen van Institutional Shareholder Services (ISS) en Glass Lewis & Co. LLC aanbevelingen om te stemmen tegen de herverkiezing van de zittende bestuursleden Paul Lamb en Richard Smith en tegen de bekrachtiging van de beloning van de uitvoerende functionarissen. Star Equity Fund herhaalde ook zijn voornemen om op de jaarvergadering als volgt te stemmen: (i) onthouden bij de herverkiezing van de zittende leden van de Raad van Bestuur en (ii) tegen de bekrachtiging van de beloning van de met name genoemde leidinggevende functionarissen van de Vennootschap.