Huaneng Trust Yuanhe No. 6 Collection Fund Trust Plan, beheerd door Huaneng Guicheng Trust Corp.,Ltd. heeft een aandelenoverdrachtsovereenkomst getekend om op 30 juli 2022 een belang van 5,04% in Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (SHSE:688239) te verwerven van Hangzhou Canyun Yingyi Investment Partnership Enterprise (L.P.), beheerd door Zwing Asset Management Co., Ltd., voor ongeveer CNY 370 miljoen. Onder de voorwaarden zal Huaneng Trust Yuanhe No. 6 Collection Fund 7.050.000 aandelen verwerven tegen een prijs van CNY 52,9 per aandeel. Huaneng Trust Yuanhe No. 6 Collection Fund zal de vergoeding van CNY 30 miljoen betalen binnen 2 werkdagen nadat aan de betalingsvoorwaarden voor de eerste in deze overeenkomst overeengekomen prijs voor de overdracht van aandelen is voldaan of daarvan afstand is gedaan, CNY 221,5 miljoen binnen 2 werkdagen nadat aan de betalingsvoorwaarden voor de tweede in deze overeenkomst overeengekomen prijs voor de overdracht van aandelen is voldaan of daarvan afstand is gedaan en de resterende CNY 121,5 miljoen binnen 7 werkdagen na de overdrachtsdatum.

Huaneng Trust Yuanhe No. 6 Collection Fund Trust Plan, beheerd door Huaneng Guicheng Trust Corp.,Ltd. heeft op 31 augustus 2022 de verwerving van een belang van 5,04% in Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (SHSE:688239) van Hangzhou Canyun Yingyi Investment Partnership Enterprise (L.P.), beheerd door Zwing Asset Management Co., Ltd. voltooid.