Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd heeft winstcijfers gemeld voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2022. Voor het eerste kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van CNY 905,64 miljoen, tegenover CNY 994,37 miljoen een jaar geleden. De inkomsten bedroegen CNY 905,64 miljoen, tegen CNY 994,37 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg CNY 50,82 miljoen, tegen een nettowinst van CNY 132,42 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,0618, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,1611 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg CNY 0,0618 tegenover een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van CNY 0,1611 een jaar geleden.