GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co, Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar 2018. De onderneming voorspelt dat de nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de onderneming in 2018 ongeveer RMB 372 miljoen zal bedragen, met een stijging van ongeveer RMB 135 miljoen vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor en met een jaar-op-jaar stijging van ongeveer 57%. De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de onderneming na uitsluiting van buitengewone winsten en verliezen zal ongeveer 370 miljoen RMB bedragen, met een stijging van ongeveer 163 miljoen RMB vergeleken met dezelfde periode van het jaar daarvoor en met een stijging van ongeveer 78% op jaarbasis.