Guanghui Logistics Co, Ltd. heeft winstverwachtingen afgegeven voor het jaar 2018. Voor het jaar voorspelt de onderneming een stijging van tussen de RMB 195 miljoen en RMB 296 miljoen van haar nettowinst die toebehoort aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming in 2018 in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor, met een stijging van tussen de 56% en 85% op jaarbasis (op basis van de openbaar gemaakte statistieken volgens de relevante regelgeving). De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming in 2018 na uitsluiting van buitengewone winst en buitengewoon verlies zal toenemen met tussen de RMB 176 miljoen en RMB 284 miljoen vergeleken met dezelfde periode van het jaar daarvoor, met een stijging op jaarbasis van tussen de 44% en 71% (op basis van de openbaar gemaakte statistieken volgens de relevante regelgeving).