Guanghui Logistics Co, Ltd. heeft winstverwachtingen afgegeven voor het jaar 2017. De onderneming voorspelt een jaar-op-jaar stijging van tussen de RMB 99 miljoen en RMB 148 miljoen in haar nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de onderneming in 2017, een jaar-op-jaar stijging van tussen de 40% en 60% (op basis van de openbaar gemaakte statistieken volgens de relevante regelgeving). De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de vennootschap na uitsluiting van buitengewone winsten en verliezen zal stijgen met tussen de RMB 112 miljoen en RMB 167 miljoen, een stijging op jaarbasis van ongeveer tussen de 40% en 60% (op basis van de bekendgemaakte statistieken volgens de relevante regelgeving).