Dazhou Xingye Holding Co, Ltd. heeft een winstverwachting gegeven voor het jaar 2016. Het bedrijf voorspelt dat de nettowinst toebehorend aan de aandeelhouders van de onderneming tussen de RMB 230 miljoen en RMB 280 miljoen zal bedragen en dat de netto activa van de onderneming verliezen omzetten in winsten.