Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation (SZSE:000976) heeft een overeenkomst voor de overdracht van aandelen gesloten om op 1 maart 2022 Qingdao Changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. over te nemen van Shanghai Huhao Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) en Shanghai Huanhai Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) voor CNY 1,1 miljard. Volgens de voorwaarden zal Guangdong Huatie Tongda elk CNY 560 miljoen betalen aan Shanghai Huhao Enterprise en Shanghai Huanhai Enterprise. Op 30 juni 2021 rapporteerde Qingdao Changyunsheng totale activa van CNY 307,8 miljoen en een eigen vermogen van CNY 293,1 miljoen. De transactie is door alle bestuurders bekeken en goedgekeurd op de eerste buitengewone vergadering van de negende raad van bestuur van Guangdong Huatie Tongda, en hoeft niet te worden voorgelegd aan de aandeelhouders Vergadering ter overweging. Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation (SZSE:000976) heeft op 4 maart 2022 de overname van Qingdao Changyunsheng Rail Transit Co., Ltd. van Shanghai Huhao Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) en Shanghai Huanhai Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) afgerond.