Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Groupe Bruxelles Lambert SA
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    GBLB   BE0003797140

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

(GBLB)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  17:35:02 30-01-2023
78.12 EUR   -0.59%
30/01Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 23 januari 2023 tot en met 27 januari 2023
PU
16/01Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 9 januari 2023 tot en met 13 januari 2023
PU
09/01Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 2 januari 2023 tot en met 6 januari 2023
PU
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproductenFonds 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuws

Groupe Bruxelles Lambert : Plaatsing door GBL van 500 miljoen euro obligaties, omruilbaar in bestaande aandelen van Pernod Ricard SA met vervaldatum in 2025

22/11/2022 | 14:36

22 november 2022 - Voor 8:30 uur

Delivering meaningful growth

Plaatsing door GBL van 500 miljoen euro obligaties, omruilbaar in bestaande

aandelen van Pernod Ricard SA met vervaldatum in 2025

NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, NAAR PERSONEN IN DE VERENIGDE STATEN ("U.S. PERSONS", ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933), OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA (BEHALVE IN BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DERGELIJKE VERSPREIDING VERBODEN ZOU ZIJN DOOR

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Groep Brussel Lambert SA/NV ("GBL" of de "Emittent") kondigt de voltooiing aan van een aanbod van 500 miljoen euro aan obligaties (de "Obligaties") die omruilbaar zijn in bestaande aandelen van Pernod Ricard SA ("Pernod Ricard" of de "Vennootschap") (deze aandelen, de "Pernod Ricard Aandelen"), als omschreven in de voorwaarden van de Obligaties.

Ian Gallienne, CEO van GBL, verduidelijkt, "Met de uitgifte van deze omruilbare obligaties maakt GBL gebruik van de huidige aantrekkelijke financieringsmogelijkheden in de equity-linked markt en profiteert zij tegelijkertijd van het verdere opwaartse potentieel van de aandelenprijs van Pernod Ricard. GBL benadrukt nogmaals haar engagement op lange termijn ten aanzien van Pernod Ricard en blijft diens management en strategie ondersteunen."

De Obligaties zullen initieel betrekking hebben op 2,0 miljoen Pernod Ricard Aandelen die 1% van het aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en 10% van de Pernod Ricard Aandelen die op vandaag rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden worden door de Emittent.

De Obligaties zullen een looptijd van 3 jaar hebben, tenzij in geval van vervroegde terugbetaling, omruiling of aankoop en annulering. De Obligaties zullen een coupon van 2,125% per jaar dragen, achteraf te betalen op 29 november van elk jaar (of op de volgende werkdag indien deze dag geen werkdag is). De Obligaties zullen uitgegeven worden aan een uitgifteprijs van 100% van hun hoofdsom en zullen, tenzij vervroegd terugbetaald, omgeruild of aangekocht en geannuleerd, terugbetaald worden tegen hun hoofdsom op hun vervaldag op 29 november 2025.

De initiële omruilprijs werd vastgelegd tegen 245,39 euro, wat overeenstemt met een premie van 32,5% boven de referentieprijs van het aandeel, wat gelijk is aan de plaatsingsprijs van een Pernod Ricard Aandeel in de Gelijktijdige Delta Plaatsing (zoals gedefinieerd en verder beschreven hieronder).

De Joint Global Coordinators hebben, via een accelerated bookbuilding process, een gelijktijdige plaatsing van bestaande Pernod Ricard Aandelen uitgevoerd namens bepaalde inschrijvers op de Obligaties om de hedging activiteit van die inschrijvers te vergemakkelijken (de "Gelijktijdige Delta Plaatsing"). De Emittent zal geen opbrengsten ontvangen van de Gelijktijdige Delta Plaatsing.

De Emittent zal de mogelijkheid hebben om alle, maar niet slechts enkele, Obligaties terug te betalen tegen hun hoofdsom vermeerderd met nog niet betaalde rente opgebouwd tot aan de relevante datum vastgesteld voor terugbetaling (i) op elk ogenblik op of na de datum die 2 jaar en 21 dagen na de Uitgiftedatum valt (zoals hieronder gedefinieerd), op voorwaarde dat de waarde van de omruilbare goederen (zijnde aanvankelijk enkel Pernod Ricard Aandelen) per Obligatie die toerekenbaar is aan 100.000 euro in hoofdsom van de Obligaties op elk van niet minder dan 20 handelsdagen in enige periode van 30 opeenvolgende handelsdagen, meer dan 130.000 euro heeft bedragen;

 1. op elk ogenblik, indien 20% of minder van de hoofdsom van de Obligaties oorspronkelijk uitgegeven blijft uitstaan; of (iii) in het geval van een aanbod of regeling met betrekking tot het overwegend aandelenkapitaal dat

Persbericht van 22 november 2022 // Pagina 1 / 7 // Voor meer informatie: www.gbl.be

deel uitmaakt van de omruilbare goederen, waarbij de vergoeding als gevolg van een dergelijk aanbod of een dergelijke regeling volledig uit cash bestaat, allemaal zoals beschreven in de voorwaarden van de Obligaties.

Elke obligatiehouder zal het recht hebben om de Emittent te verzoeken diens Obligaties terug te kopen tegen hun hoofdsom vermeerderd met nog niet betaalde rente opgebouwd tot aan de relevante datum voor terugbetaling in geval van het zich voordoen van een belangrijke herstructureringsgebeurtenis ("major restructuring event") zoals omschreven in de voorwaarden van de Obligaties.

De Emittent zal de mogelijkheid hebben om aan de terugbetaling te voldoen door omruilbare goederen te leveren en, naargelang het geval, een bijkomend bedrag in cash te betalen bij diens terugbetaling van de Obligaties, zowel op de vervaldag als bij vervroegde terugbetaling van de Obligaties naar keuze van de obligatiehouders.

Obligatiehouders kunnen te allen tijde de omruiling van hun Obligaties voor omruilbare goederen verzoeken vanaf 9 januari 2023 tot 40 werkdagen in Brussel voor de vervaldag, onderhevig aan de mogelijkheid voor GBL om omruilingsrechten te voldoen in cash, omruilbare goederen of een combinatie daarvan.

De onderliggende omruilbare goederen zullen onderhevig zijn aan aanpassingen bij het zich voordoen van bepaalde bedrijfsgebeurtenissen in overeenkomst met de voorwaarden van de Obligaties.

De opbrengsten van het aanbod zullen gebruikt worden voor de algemene bedrijfsdoeleinden van GBL.

De Obligaties werden aangeboden in het kader van een private plaatsing aan gekwalificeerde beleggers, met uitzondering van de Verenigde Staten, Australië, Canada (behalve in beperkte omstandigheden), Japan of Zuid- Afrika. De Obligaties werden niet aangeboden of verkocht aan retailbeleggers noch aan personen in de Verenigde Staten ("U.S. Persons"). Er is geen en er zal ook geen essentiële-informatiedocument ("Key Information Document") worden opgesteld, zoals uiteengezet in de PRIIPS Verordening of de UK PRIIPS Verordening.

De afwikkeling van de Obligaties zal naar verwachting plaatsvinden op 29 november 2022 (de "Uitgiftedatum").

Er zal een aanvraag ingediend worden om de Obligaties toe te laten tot de verhandeling op de Vrije Markt (Freiverkehr) van de Frankfurt Stock Exchange niet later dan 45 dagen na de Uitgiftedatum.

De Emittent heeft ingestemd met een lock-up van de prijszetting van de Obligaties tot 45 dagen na de Uitgiftedatum, behoudens gebruikelijke uitzonderingen en de verklaring van afstand door de Joint Global Coordinators.

De plaatsing van de Obligaties werd geleid door BNP Paribas Fortis SA/NV en Goldman Sachs International, die optreden als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Xavier Likin

Alison Donohoe

Sophie Gallaire

Financieel Directeur

Verantwoordelijke Investor Relations

Verantwoordelijke Corporate Finance

Tel: +32 2 289 17 72

Tel: +32 2 289 17 64

Tel: +32 2 289 17 70

xlikin@gbl.be

adonohoe@gbl.be

sgallaire@gbl.be

Over Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert ("GBL") is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, een netto-actiefwaarde van 17,2 miljard euro en een beurskapitalisatie van 11,0 miljard euro eind september 2022. GBL is een toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. Als verantwoordelijke onderneming en belegger is GBL van oordeel dat ESG-factoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie.

Persbericht van 22 november 2022 // Pagina 2 / 7 // Voor meer informatie: www.gbl.be

GBL streeft ernaar een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook alternatieve beleggingen (door Sienna, het platform voor alternatieve activa van de groep) aan te houden, bestaande uit ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot waardecreatie.

In lijn met haar bestaansreden delivering meaningful growth, beoogt GBL haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden door de toename van haar netto-actiefwaarde, een duurzaam dividend en de inkoop en vernietiging van eigen aandelen.

GBL is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de BEL20-index.

BELANGRIJKE MEDEDELING

DE INHOUD VAN DIT PERSBERICHT WERD OPGESTELD DOOR, EN IS DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN, GBL.

DE INFORMATIE OPGENOMEN IN DIT PERSBERICHT IS LOUTER BESTEMD TER INFORMATIE EN IS NIET BEDOELD OM VOLLEDIG OF COMPLEET TE ZIJN. GEEN ENKEL PERSOON MAG ZICH VOOR ENIG DOEL BEROEPEN OP DE INFORMATIE OPGENOMEN IN DIT PERSBERICHT OF OP DE NAUWKEURIGHEID, REDELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID ERVAN.

GEEN ACTIE IS ONDERNOMEN DOOR DE EMITTENT, DE VENNOOTSCHAP, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV EN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (DE "JOINT BOOKRUNNERS") OF ENIGE VAN HUN RESPECTIEVELIJKE VERBONDEN ONDERNEMINGEN DIE EEN AANBOD VAN DE OBLIGATIES OF HET BEZIT OF DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT OF ENIG AANBOD OF PUBLICITEITSMATERIAAL MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES ZOU TOELATEN IN ENIGE JURISDICTIE WAAR EEN ACTIE VOOR DIE DOELEINDEN VEREIST IS. PERSONEN DIE IN HET BEZIT KOMEN VAN DIT PERSBERICHT WORDEN DOOR DE EMITTENT, DE VENNOOTSCHAP EN DE JOINT BOOKRUNNERS VEREIST OM ZICH TE INFORMEREN OVER ENIGE DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE LEVEN.

DIT PERSBERICHT IS NIET BEDOELD OM GEPUBLICEERD OF VERSPREID TE WORDEN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF NAAR PERSONEN IN DE VERENIGDE STATEN ("U.S. PERSONS", ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933 (DE "U.S. SECURITIES ACT")) OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA (BEHALVE IN BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN), JAPAN OF ZUID-AFRIKA. DIT PERSBERICHT OMVAT NOCH VORMT EEN AANBOD OM EFFECTEN TE VERKOPEN OF EEN VERZOEK VAN ENIG AANBOD OM EFFECTEN AAN TE KOPEN EN ER ZAL GEEN AANBOD VAN EFFECTEN ZIJN IN ENIGE JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJK AANBOD OF EEN DERGELIJKE VERKOOP ONWETTIG ZOU ZIJN.

DE EFFECTEN WAARNAAR HIERIN VERWEZEN WORDT, MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN TENZIJ DEZE GEREGISTREERD WERDEN ONDER DE U.S. SECURITIES ACT OF DEZE AANGEBODEN WORDEN IN EEN TRANSACTIE DIE VRIJGESTELD IS VAN, OF NIET ONDERWORPEN IS AAN, DE REGISTRATIEVEREISTEN VAN DE U.S. SECURITIES ACT. HET AANBOD EN DE VERKOOP VAN DE EFFECTEN WAARNAAR HIERIN VERWEZEN WORDT, ZIJN NIET EN ZULLEN NIET GEREGISTREERD WORDEN ONDER DE U.S. SECURITIES ACT NOCH ONDER DE TOEPASSELIJKE EFFECTENWETGEVING VAN AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA. ONDERHEVIG AAN BEPAALDE UITZONDERINGEN, MOGEN DE EFFECTEN WAARNAAR HIERIN VERWEZEN WORDT NIET AANGEBODEN OF VERKOCHT WORDEN IN AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA, NOCH AAN, OF VOOR REKENING OF TEN GUNSTE VAN, ENIGE ONDERDAAN, INGEZETENE OF BURGER VAN AUSTRALIË, CANADA (BEHALVE IN BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN), JAPAN OF ZUID-AFRIKA. ER ZAL GEEN PUBLIEK AANBOD VAN EFFECTEN ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF DAARBUITEN.

KOPIEËN VAN DIT PERSBERICHT WORDEN NIET EN MOGEN NIET WORDEN DOORGESTUURD, VERSPREID OF VERSTUURD VIA POST OF OP EENDER WELKE ANDERE MANIER NAAR OF VAN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN DEWELKE DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN, OF NAAR PUBLICATIES MET EEN ALGEMENE CIRCULATIE IN DIE JURISDICTIES, EN PERSONEN DIE DIT PERSBERICHT ONTVANGEN (MET INBEGRIP VAN BEWAARDERS, BENOEMDEN EN TRUSTEES) MOGEN HET NIET POSTEN OF OP EEN ANDERE MANIER DOORSTUREN, VERSPREIDEN OF VERSTUREN NAAR OF VAN DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN DEWELKE DERGELIJKE VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN OF NAAR PUBLICATIES MET EEN ALGEMENE VERSPREIDING IN DIE JURISDICTIES.

DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD WANNEER GEDAAN ZIJN ENKEL BEDOELD VOOR, EN GERICHT OP, LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (DE "EER") EN HET VERENIGD KONINKRIJK (HET

Persbericht van 22 november 2022 // Pagina 3 / 7 // Voor meer informatie: www.gbl.be

"VK") VOOR PERSONEN DIE "GEKWALIFICEERDE BELEGGERS" ZIJN IN DE ZIN VAN VERORDENING (EU) 2017/1129 EN VERORDENING (EU) 2017/1129 ZOALS DIT DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT VAN HET VK KRACHTENS DE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("EUWA") ("GEKWALIFICEERDE BELEGGERS"). DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT KAN ONDERHEVIG ZIJN AAN WETTELIJKE BEPERKINGEN IN BEPAALDE JURISDICTIES EN PERSONEN IN WIENS BEZIT ENIG DOCUMENT OF ANDERE INFORMATIE WAARNAAR HIERIN VERWEZEN WORDT KOMT, MOETEN ZICHZELF INFORMEREN OVER ENIGE DERGELIJKE BEPERKING EN DEZE NALEVEN. HET NIET NALEVEN VAN DEZE BEPERKINGEN KAN EEN INBREUK UITMAKEN OP DE EFFECTENWETGEVING VAN ENIGE DERGELIJKE JURISDICTIE.

UITSLUITEND TEN BEHOEVE VAN DE PRODUCTGOVERNANCEVOORSCHRIFTEN OPGENOMEN IN: (A) DE EUROPESE RICHTLIJN 2014/65/EU BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN, ZOALS GEWIJZIGD ("MIFID II"); (B) ARTIKELEN 9 EN 10 VAN DE GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2017/593 TOT AANVULLING VAN MIFID II; (C) LOKALE IMPLEMENTERINGSMAATREGELEN IN DE EER; (D) VERORDENING (EU) NR 600/2014 ZOALS DIT DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT VAN HET VK KRACHTENS DE EUWA ("UK MIFIR") EN (E) HET FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (SAMEN, DE "PRODUCTGOVERNANCEVOORSCHRIFTEN"), EN MET AFWIJZING VAN ALLE EN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DIT VOORTVLOEIT UIT ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, DIE ENIGE "ONTWIKKELAAR" (VOOR DE DOELEINDEN VAN DE PRODUCTGOVERNANCEVOORSCHRIFTEN) ANDERS ZOU KUNNEN HEBBEN MET BETREKKING DAARTOE, HEBBEN DE OBLIGATIES HET ONDERWERP UITGEMAAKT VAN EEN PRODUCTGOEDKEURINGSPROCES WAARUIT GEBLEKEN IS DAT: (I) DE DOELMARKT VOOR DE OBLIGATIES (A) IN DE EER ENKEL IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN EN PROFESSIONELE CLIËNTEN BETREFT, ELK ZOALS GEDEFINIEERD IN MIFID II EN (B) IN HET VK IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN ("ELIGIBLE COUNTERPARTIES", ZOALS GEDEFINIEERD IN HET FCA HANDBOOK CONDUCT OF BUSINESS SOURCEBOOK) EN PROFESSIONELE CLIËNTEN ("PROFESSIONAL CLIENTS", ZOALS GEDEFINIEERD IN UK MIFIR) BETREFT; EN (II) ALLE KANALEN VOOR DE DISTRIBUTIE VAN DE OBLIGATIES AAN IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN EN PROFESSIONELE CLIËNTEN PASSEND ZIJN. ENIGE PERSOON DIE NADERHAND DE OBLIGATIES ZOU AANBIEDEN, VERKOPEN OF AANPRIJZEN (EEN "DISTRIBUTEUR"), DIENT REKENING TE HOUDEN MET DE BEOORDELING VAN DE DOELMARKT DOOR DE ONTWIKKELAARS; EEN DISTRIBUTEUR DIE ONDERWORPEN IS AAN MIFID II OF HET FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK IS ECHTER VERANTWOORDELIJK OM EEN EIGEN BOORDELING VAN DE DOELMARKT TE MAKEN MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES (DOOR OFWEL DE BEOORDELING VAN DE DOELMARKT DOOR DE ONTWIKKELAARS OVER TE NEMEN OF DEZE TE VERBETEREN) EN OM PASSENDE KANALEN VOOR DISTRIBUTIE TE BEPALEN.

DE BEOORDELING VAN DE DOELMARKT DOET GEEN AFBREUK AAN DE VEREISTEN VAN ENIGE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE VERKOOPSBEPERKINGEN MET BETREKKING TOT ENIG AANBOD VAN DE OBLIGATIES.

TENEINDE ENIGE TWIJFEL TE VERMIJDEN, DE BEOORDELING VAN DE DOELMARKT VORMT GEEN: (A) BEOORDELING VAN DE GESCHIKTHEID OF PASSENDHEID VOOR DOELEINDEN VAN MIFID II OF UK MIFIR; OF

 1. AANBEVELING AAN ENIGE INVESTEERDER OF GROEP VAN INVESTEERDERS OM TE INVESTEREN IN, OF EEN AANKOOP TE DOEN VAN, OF ENIGE ANDERE ACTIE TE ONDERNEMEN MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES.

DE OBLIGATIES ZIJN NIET BEDOELD OM AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD TE WORDEN AAN, EN MOGEN NIET AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN AAN, ENIGE RETAILBELEGGER IN DE EER OF IN HET VK. VOOR DEZE DOELEINDEN BETEKENT EEN RETAILBELEGGER (A) IN DE EER, EEN PERSOON DIE EEN (OF MEERDERE) VAN DE VOLGENDE IS: (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ALS OMSCHREVEN IN PUNT 11 VAN ARTIKEL 4(1) VAN MIFID II; OF

 1. EEN KLANT IN DE ZIN VAN RICHTLIJN (EU) 2016/97, INDIEN DIE KLANT NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN PROFESSIONELE CLIËNT ALS OMSCHREVEN IN PUNT 10 VAN ARTIKEL 4(1) VAN MIFID II EN (B) IN HET VK, EEN PERSOON DIE EEN (OF MEERDERE) VAN DE VOLGENDE IS: (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ("RETAIL CLIENT"), ALS OMSCHREVEN IN PUNT (8) VAN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING (EU) NR 2017/565
  ZOALS DIT DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT VAN HET VK KRACHTENS DE EUWA OF (II) EEN KLANT ("CUSTOMER") IN DE ZIN VAN DE BEPALINGEN VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 VAN HET VERENIGD KONINKRIJK (DE "FSMA") EN ENIGE REGELS OF REGULERINGEN GEMAAKT ONDER DE FSMA OM RICHTLIJN (EU) 2016/97 TE IMPLEMENTEREN, INDIEN DIE KLANT NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN PROFESSIONELE CLIËNT ("PROFESSIONAL CLIENT"), ZOALS GEDEFINIEERD IN PUNT (8) VAN ARTIKEL 2(1) VAN VERORDENING (EU) NR 600/2014 ZOALS DIT DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT

Persbericht van 22 november 2022 // Pagina 4 / 7 // Voor meer informatie: www.gbl.be

VAN HET VK KRACHTENS DE EUWA. BIJGEVOLG WERD GEEN ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT VEREIST DOOR VERORDENING (EU) NR. 1286/2014, ZOALS GEWIJZIGD (DE "PRIIPS VERORDENING") OF DOOR DE PRIIPS VERORDENING ZOALS DIT DEEL UITMAAKT VAN HET NATIONALE RECHT VAN HET VK KRACHTENS DE EUWA (DE "UK PRIIPS VERORDENING") VOOR DE AANBIEDING OF VERKOOP VAN DE OBLIGATIES OF HET ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE OBLIGATIES AAN RETAILBELEGGERS IN DE EER OF IN HET VK OPGESTELD EN HET AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN DE OBLIGATIES OF HET ANDERSZINS BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE OBLIGATIES AAN ENIGE RETAILBELEGGER IN DE EER OF IN HET VK KAN BIJGEVOLG ONWETTIG ZIJN ONDER DE PRIIPS VERORDENING EN/OF DE UK PRIIPS VERORDENING.

BIJKOMEND WORDT DIT PERSBERICHT IN HET VK ENKEL VERSPREID NAAR, EN IS HET ENKEL GERICHT AAN, GEKWALIFICEERDE BELEGGERS (I) DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET BELEGGINGEN EN DIE VALLEN BINNEN ARTIKEL 19(5) VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, ZOALS GEWIJZIGD (HET "ORDER") EN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS DIE VALLEN BINNEN ARTIKEL 49(2)(A) TOT (D) VAN HET ORDER, EN (II) AAN WIE DIT ANDERSZINS RECHTMATIG GECOMMUNICEERD MAG WORDEN (ENIGE ZULKE PERSONEN WORDEN SAMEN AANGEDUID ALS "RELEVANTE PERSONEN"). GEEN ACTIE MAG ONDERNOMEN WORDEN OP BASIS VAN EN GEEN BEROEP MAG GEDAAN WORDEN OP DIT PERSBERICHT (I) IN HET VK, DOOR PERSONEN DIE GEEN RELEVANTE PERSONEN ZIJN, EN (II) IN ENIGE LIDSTAAT VAN DE EER, DOOR PERSONEN DIE GEEN GEKWALIFICEERDE BELEGGERS ZIJN. ENIGE INVESTERING OF INVESTERINGSACTIVITEIT WAAROP DIT PERSBERICHT BETREKKING HEEFT, IS ENKEL BESCHIKBAAR VOOR (A) RELEVANTE PERSONEN IN HET VK EN ZAL ENKEL ONDERNOMEN WORDEN MET RELEVANTE PERSONEN IN HET VK EN (B) GEKWALIFICEERDE BELEGGERS IN LIDSTATEN VAN DE EER.

DIT PERSBERICHT EN HET AANBOD VAN DE OBLIGATIES WANNEER GEDAAN ZIJN NIET BEDOELD VOOR, EN NIET GERICHT AAN, ENIGE CONSUMENT IN DE ZIN VAN HET BELGISCH WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT, ZOALS GEWIJZIGD. ENIG PERSOON DIE OBLIGATIES VERWERFT OF AAN WIE ENIG AANBOD VAN OBLIGATIES GEDAAN MAG WORDEN EN, VOOR ZOVER TOEPASSELIJK, ENIGE FONDSEN VOOR WIE DERGELIJK PERSOON OBLIGATIES VERWERFT, ZAL GEACHT WORDEN BEVESTIGD EN ERKEND TE HEBBEN EN INGESTEMD TE HEBBEN MET HET FEIT DAT ZIJ/HIJ GEEN CONSUMENT IS IN DE ZIN VAN HET BELGISCH WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT.

ER WERD GEEN PROSPECTUS OF ANDER DOCUMENT GEREGISTREERD ALS EEN PROSPECTUS BIJ DE MONETARY AUTHORITY VAN SINGAPORE. BIJGEVOLG MAG DIT PERSPERICHT, NOCH ENIG DOCUMENT OF MATERIAAL IN VERBAND MET HET AANBOD VAN DE OBLIGATIES OF DE GELIJKTIJDIGE DELTA PLAATSING WORDEN GECIRCULEERD OF VERSPREID NAAR, NOCH MOGEN DE OBLIGATIES WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT AAN, OF HET VOORWERP UITMAKEN VAN EEN UITNODIGING TOT INSCHRIJVING OF AANKOOP AAN, ZIJ HET RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, ENIG PERSOON IN SINGAPORE ANDERS DAN (I) AAN EEN INSTITUTIONELE BELEGGER ("INSTITUTIONAL INVESTOR", ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE A4 VAN DE SECURITIES AND FUTURES ACT 2001 (2020 REVISED EDITION) VAN SINGAPORE, ZOALS VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD OF AANGEPAST (DE "SFA")) OVEREENKOMSTIG SECTIE 274 VAN DE SFA, (II) AAN EEN RELEVANTE PERSOON ("RELEVANT PERSON", ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 275(2) VAN DE SFA) OVEREENKOMSTIG SECTIE 275(1) VAN DE SFA, OF ENIG PERSOON OVEREENKOMSTIG SECTIE 275(1A) VAN DE SFA, EN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN UITEENGEZET IN SECTIE 275 VAN DE SFA, OF (III) ANDERZINDS OVEREENKOMSTIG, EN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN, ENIGE ANDERE TOEPASSELIJKE BEPALING VAN DE SFA.

WANNEER DE OBLIGATIES OVEREENKOMSTIG SECTIE 275 VAN DE SFA WORDEN ONDERSCHREVEN OF GEKOCHT DOOR EEN RELEVANTE PERSOON DIE: (A) EEN VENNOOTSCHAP IS (DIE GEEN GEACCREDITEERDE BELEGGER IS ("ACCREDITED INVESTOR", ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 4A VAN DE SFA)), WAARVAN DE ENIGE ACTIVITEIT HET AANHOUDEN VAN BELEGGINGEN IS EN WAARVAN HET VOLLEDIGE AANDELENKAPITAAL IN HANDEN IS VAN EEN OF MEER PERSONEN DIE ELK EEN GEACCREDITEERDE BELEGGER ZIJN; OF (B) EEN TRUST IS (WAARVAN DE TRUSTEE GEEN GEACCREDITEERDE BELEGGER IS) WAARVAN HET ENIGE DOEL HET AANHOUDEN VAN BELEGGINGEN IS EN WAARVAN ELKE BEGUNSTIGDE VAN DE TRUST EEN PERSOON IS DIE EEN GEACCREDITEERDE BELEGGER IS, MOGEN EFFECTEN OF OP EFFECTEN GEBASEERDE DERIVATENCONTRACTEN ("SECURITIES" EN "SECURITIES-BASEDDERIVATIVES CONTRACTS", ELK BEGRIP ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 239(1) VAN DE SFA) VAN DIE VENNOOTSCHAP OF DE RECHTEN EN BELANGEN VAN DE BEGUNSTIGDEN (HOE DAN OOK OMSCHREVEN) IN DIE TRUST NIET WORDEN OVERGEDRAGEN BINNEN ZES MAANDEN NADAT DIE VENNOOTSCHAP OF DIE TRUST DE OBLIGATIES HEEFT VERWORVEN INGEVOLGE EEN AANBOD DAT IS GEDAAN OVEREENKOMSTIG SECTIE 275 VAN DE SFA, BEHALVE: (I) AAN EEN INSTITUTIONELE BELEGGER OF AAN EEN RELEVANTE PERSOON OF AAN

Persbericht van 22 november 2022 // Pagina 5 / 7 // Voor meer informatie: www.gbl.be

Disclaimer

GBL - Groupe Bruxelles Lambert SA published this content on 22 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2022 13:35:11 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
30/01Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 23 januari 2023 tot en met 27 j..
PU
16/01Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 9 januari 2023 tot en met 13 ja..
PU
09/01Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 2 januari 2023 tot en met 6 jan..
PU
03/01Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 26 december 2022 tot en met 30 ..
PU
2022Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 19 december 2022 tot en met 23 ..
PU
2022Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 12 december 2022 tot en met 16 ..
PU
2022Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 5 december 2022 tot en met 9 de..
PU
2022Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 28 november 2022 tot en met 2 d..
PU
2022Groupe Bruxelles Lambert : Transacties op GBL-aandelen van 21 november 2022 tot en met 25 ..
PU
2022Groupe Bruxelles Lambert : Plaatsing door GBL van 500 miljoen euro obligaties, omruilbaar ..
PU
Meer nieuws
Analistenadviezen over GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 426 M 463 M -
Nettowinst (verlies) 2022 540 M 587 M -
Nettoschuld 2022 991 M 1 077 M -
Koers/winst-verhouding 2022 22,6x
Dividendrendement 2022 3,54%
Marktkapitalisatie 11 136 M 12 103 M -
Beurskap. / Omzet 2022 28,5x
Beurskap. / Omzet 2023 27,7x
Aantal werknemrs 54
Percentage vrij verhandelbaar 27,4%
Grafiek GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
Duur : Periode :
Groupe Bruxelles Lambert SA : Grafische technische analyse Groupe Bruxelles Lambert SA | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsBullishNeutraaldaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 5
Laatste slotkoers 78,12 €
Gemiddelde koersdoel 96,60 €
Spread / Gemiddelde doel 23,7%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Ian Gallienne Chief Executive Officer & Director
Xavier Likin Chief Financial Officer
Paul Guy B. Desmarais Director
Hervť Loterie Head-Information Technology
Michael Bredael Investment Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA4.75%12 103
INVESTOR AB (PUBL)7.66%61 115
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED6.72%24 459
HAL TRUST4.50%12 291
KOÇ HOLDING A.S.-6.93%10 657
LIFCO AB (PUBL)11.66%8 558