Great Bear Royalties Corp. heeft wijzigingen aangekondigd in de samenstelling van de raad van bestuur en het senior team van het Bedrijf. De raad van bestuur heeft John Robins met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Onderneming.

De heer Robins is sinds begin 2020 zittend lid van de raad en tevens Chief Executive Officer. Gelijktijdig met deze benoeming heeft de heer Robins ontslag genomen als Chief Executive Officer en is Calum Morrison, President, benoemd in een uitgebreide rol van President & Chief Executive Officer van de Onderneming.