Greentown Management Holdings Company Limited stelt tijdens de AVA die op 13 juni 2024 wordt gehouden voor om een slotdividend van RMB 0,40 per gewoon aandeel van de Vennootschap voor het jaar eindigend op 31 december 2023 vast te stellen en uit te keren aan de aandeelhouders van de Vennootschap. Voor het vaststellen van het recht op het voorgestelde slotdividend en het speciale dividend zal het ledenregister van het Bedrijf gesloten zijn van 4 juli 2024 tot 9 juli 2024 (beide dagen inbegrepen), gedurende welke periode geen overdracht van aandelen van het Bedrijf geregistreerd zal worden. Om in aanmerking te komen voor het voorgestelde slotdividend en het speciale dividend, dienen niet-geregistreerde houders van aandelen van de Onderneming ervoor te zorgen dat alle overdrachtsformulieren, vergezeld van de relevante aandeelbewijzen, uiterlijk op 3 juli 2024 om 16.30 uur ter registratie worden ingediend bij het aandelenregister in Hongkong, bij Shops 1712-16, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hongkong.