De raad van bestuur van Greentown Management Holdings Company Limited heeft aangekondigd dat mevrouw Yung Mei Yee (mevrouw Yung) met ingang van 21 maart 2024 niet langer optreedt als gemachtigd vertegenwoordiger voor het aannemen van betekeningen en kennisgevingen in Hongkong onder Deel 16 van de Companies Ordinance (Hoofdstuk 622 van de wetten van Hongkong) (de Gemachtigd Vertegenwoordiger), geregistreerd bij het Hongkong Companies Registry. De Raad van Bestuur heeft ook aangekondigd dat de heer Li Jun ("Li"), de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en uitvoerend directeur van de Vennootschap, is aangesteld als gemachtigd vertegenwoordiger van de Vennootschap met ingang van 21 maart 2024.