Greentown Management Holdings Company Limited heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering van 13 juni 2024 een speciaal dividend van RMB 0,10 per gewoon aandeel van het bedrijf over het jaar eindigend op 31 december 2023 vastgesteld en aan de aandeelhouders van het bedrijf uitgekeerd. Dit dividend zal op 15 juli 2024 worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van wie de namen op 9 juli 2024 in het ledenregister van het bedrijf staan ingeschreven.