Greentown Management Holdings Company Limited heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op 13 juni 2024, een slotdividend van RMB 0,40 per gewoon aandeel van het bedrijf voor het jaar eindigend op 31 december 2023 vastgesteld en aan de aandeelhouders van het bedrijf uitgekeerd, dat op 15 juli 2024 zal worden betaald aan de Aandeelhouders van wie de namen op 9 juli 2024 in het ledenregister van het bedrijf staan ingeschreven.