Greenpanel Industries Limited heeft bekendgemaakt dat de raad van bestuur tijdens de vergadering van 1 mei 2024 de nieuwe samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomité heeft goedgekeurd door mevrouw Shiv Priya Nanda als lid te benoemen.