GREE, Inc. heeft bekendgemaakt dat de raad van bestuur tijdens een vergadering op 8 mei 2024 heeft besloten om het dividendbeleid te wijzigen. De statuten van de onderneming bepalen dat de uitkering van het overschot zal plaatsvinden bij besluit van de raad van bestuur, en de uiteindelijke beslissing over de uitkering van het overschot zal worden genomen tijdens de vergadering van de raad van bestuur in augustus 2024. Details en redenen voor de wijziging in het dividendbeleid: Het bedrijf erkent dat het teruggeven van winst aan de aandeelhouders een van de belangrijkste managementkwesties is, en het basisbeleid is om passende maatregelen te nemen om winst terug te geven in overeenstemming met de bedrijfsresultaten, financiële positie en vooruitzichten van de Groep.
Bedrijfsresultaten, financiële positie en vooruitzichten van de Groep op dat moment, waarbij rekening wordt gehouden met het vergroten van de interne reserves die nodig zijn om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren en de activiteiten uit te breiden. Op basis van dit basisbeleid zal het dividendbeleid als volgt worden gewijzigd. Met deze wijziging zal het bedrijf een stabieler en meer continu dividend uitkeren. Het herziene dividendbeleid wordt van kracht vanaf het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2024. Vorig beleid: DOE van ongeveer 2% handhaven, geconsolideerde dividenduitbetalingsratio van 20% of hoger. Herzien beleid: DOE van ongeveer 3% handhaven, geconsolideerde dividenduitbetalingsratio van 30% of hoger. (Het bedrijf heeft echter een maximale geconsolideerde dividenduitbetalingsratio van 70% vastgesteld).