Gratitude Infinite Public Company Limited heeft aangekondigd dat Mejuffrouw Suthida Suwannapasri, Chief Executive Officer, gevraagd heeft ontslag te nemen uit de functie in het bedrijf en andere functies van geaffilieerde bedrijven wegens een persoonlijke opdracht waardoor ze geen tijd heeft om haar woord volledig uit te voeren. In verband daarmee heeft de raad van bestuur in zijn vergadering van 9 augustus 2022 besloten de heer Virat Suwannapasri te benoemen tot Chief Executive Officer in de plaats van mejuffrouw Suthida Suwannapasri, die ontslag genomen heeft, met ingang van 16 augustus 2022.