Gratitude Infinite Public Company Limited kondigde aan dat Mejuffrouw Suthida Suwannapasri, directrice verzocht heeft om ontslag te nemen uit de functie in het bedrijf en andere functies van geaffilieerde bedrijven wegens een persoonlijke missie waardoor ze geen tijd heeft om haar woord volledig uit te voeren. In verband daarmee heeft de raad van bestuur in zijn vergadering van 9 augustus 2022 besloten de heer Virat Suwannapasri te benoemen tot Chief of Executive Officer in de plaats van mejuffrouw Suthida Suwannapasri, die ontslag genomen heeft, met ingang van 16 augustus 2022.