Grasim Industries Limited deelt mee dat het Department of Industrial Safety and Health ("DISH"), Kalyan, de fabriek toestemming heeft gegeven om de activiteiten van de koolstofdisulfide ("CS2") raffinagesectie van de fabriek te hervatten, nadat aan de voorwaarden in het genoemde besluit van DISH is voldaan. De onderneming heeft ook de vereiste toestemming(en) gekregen van andere betrokken afdelingen, waaronder de politie en Maharashtra Pollution Control Board, Regional Office, Kalyan (MPCB) bij wie we een bankgarantie van INR 0,2 miljoen hebben gestort, zoals voorgeschreven door MPCB, die verbeurd zal worden verklaard voor het opnieuw opstarten van de activiteiten zoals hierboven vermeld. Dienovereenkomstig zijn de activiteiten van de CS2 raffinagesectie hervat op 17 oktober 2023.