Grammer AG heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een omzet van EUR 1.903,01 miljoen, tegen EUR 1.710,71 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg EUR 1,85 miljoen, tegen een nettoverlies van EUR 63,88 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,08 tegen een gewoon verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van EUR 5,1 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,08, vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van EUR 5,1 een jaar geleden.