De Voorzitter van de Raad van Toezicht van GRAMMER AG, Alfred Weber, en de Voorzitter van het Auditcomité, Dr. Peter Merten, hebben de Raden van Bestuur van het bedrijf meegedeeld dat zij hun mandaat zullen neerleggen aan het einde van de Algemene Vergadering van 18 mei 2022. De twee vertegenwoordigers van de aandeelhouders nemen om persoonlijke redenen vervroegd afscheid.