Grammer AG heeft winstverwachtingen afgegeven voor het derde kwartaal van 2021. De onderneming verwacht voor het derde kwartaal van 2021 een concernomzet van circa EUR 432 miljoen. De operationele LBIT zal in het derde kwartaal van 2021 volgens voorlopige cijfers en een huidige prognose dan ook circa EUR 1,2 miljoen bedragen.