Grammer AG heeft een winstverwachting voor 2023 bekendgemaakt. Het bedrijf verwacht dat de prognose voor de operationele EBIT voor het hele jaar vanuit het huidige perspectief niet haalbaar is (prognose operationele EBIT 2023: ongeveer 70 miljoen euro). Over het geheel genomen verwacht GRAMMER AG echter dat de operationele EBIT aanzienlijk boven het niveau van het voorgaande jaar zal liggen (2022: 35,5 miljoen euro).

De prognose voor de groepsomzet van ongeveer 2,2 miljard euro zal echter waarschijnlijk worden gehaald.