GrainCorp Limited (ASX:GNC) heeft een bindende aandelenverkoopovereenkomst gesloten om Xf Australia Pty Ltd over te nemen voor AUD 35 miljoen op 14 november 2023. GrainCorp zal de aankoopprijs, te betalen bij voltooiing van de transactie, financieren uit haar bestaande kasreserves. XFA genereerde AUD 7,6 miljoen EBITDA voor de 12 maanden tot 30 juni 2023. De voltooiing van de transactie is afhankelijk van de vervulling van bepaalde opschortende voorwaarden, waaronder het aangaan van nieuwe commerciële en leaseovereenkomsten met bepaalde contractuele en commerciële tegenpartijen van XFA, en het feit dat de Australische mededingings- en consumentencommissie GrainCorp niet vóór de voltooiing van de transactie op de hoogte heeft gesteld van haar voornemen om tussenbeide te komen. Op 21 maart 2024 heeft de ACCC aangekondigd dat zij zich niet zal verzetten tegen de voorgenomen overname. Op voorwaarde dat aan de opschortende voorwaarden wordt voldaan, wordt momenteel verwacht dat de transactie op of voor 31 januari 2024 zal worden voltooid. GrainCorp verwacht momenteel dat de voltooiing van de voorgestelde overname begin april 2024 zal plaatsvinden.

GrainCorp Limited (ASX:GNC) heeft de overname van Xf Australia Pty Ltd op 2 april 2024 afgerond.