GPP Resources Berhad heeft niet-geauditeerde geconsolideerde winstresultaten aangekondigd voor de zes maanden die eindigden op 30 juni 2021. Voor de zes maanden rapporteerde de onderneming een opbrengst van MYR 44.575.000, vergeleken met MYR 7.067.000 een jaar geleden. Het verlies uit de exploitatie bedroeg MYR 1.992.000, tegen MYR 1.445.000 een jaar geleden. Het verlies toerekenbaar aan de eigenaars van de onderneming was MYR 2.759.000, vergeleken met MYR 2.088.000 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg 1,78 sen, tegen 1,38 sen een jaar geleden.