GPP Resources Berhad heeft niet-geauditeerde geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor de zes maanden en twaalf maanden eindigend op 31 december 2020. Voor de zes maanden rapporteerde de onderneming een opbrengst van MYR 33.357.000, vergeleken met MYR 10.881.000 een jaar geleden. Het verlies uit de exploitatie bedroeg MYR 1.594.000, vergeleken met MYR 229.000 een jaar geleden. Het verlies toerekenbaar aan de eigenaars van de onderneming was MYR 1.867.000 tegenover MYR 630.000 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg 1,20 sen, tegen 0,64 sen een jaar geleden. Voor de twaalf maanden rapporteerde de onderneming een opbrengst van MYR 40.424.000, tegen MYR 21.801.000 een jaar geleden. Het verlies uit de exploitatie bedroeg MYR 3.039.000, tegen een winst van MYR 1.235.000 een jaar geleden. Het verlies toerekenbaar aan de eigenaars van de onderneming bedroeg MYR 3.955.000, tegen een winst van MYR 403.000 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg 2,55 sen, tegen een gewone winst per aandeel van 0,41 sen een jaar geleden.