De raad van bestuur van Golden Matrix Group, Inc. heeft een inkoopplan goedgekeurd op 29 maart 2023.