GMO Payment Gateway, Inc. rapporteerde geconsolideerde winstresultaten voor het tweede kwartaal eindigend op 31 maart 2018. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van JPY 12.558 miljoen, vergeleken met JPY 10.028 miljoen een jaar geleden. De operationele winst bedroeg JPY 3.269 miljoen, vergeleken met JPY 2.153 miljoen een jaar geleden. De winst vóór winstbelastingen bedroeg JPY 3.180 miljoen tegenover JPY 1.977 miljoen een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg JPY 1.962 miljoen of JPY 53,27 per aandeel, vergeleken met JPY 1.357 miljoen of JPY 36,54 per aandeel een jaar geleden. De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen JPY 3.816 miljoen tegenover JPY 2.008 miljoen een jaar geleden. De aankoop van materiële vaste activa bedroeg JPY 35,392 miljoen tegenover JPY 29,994 miljoen een jaar geleden. De aankoop van immateriële activa bedroeg JPY 538,256 miljoen tegenover JPY 585,062 miljoen een jaar geleden. Voor het jaar dat eindigt op 30 september 2018 verwacht het bedrijf een geconsolideerde omzet van 26.107 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 6.475 miljoen JPY, een winst vóór winstbelastingen van 6.196 miljoen JPY en een winst toerekenbaar aan eigenaars van het bedrijf van 3.933 miljoen JPY of 105,87 JPY per aandeel. Voor het jaar dat eindigt op 30 september 2018 verwacht het bedrijf een dividend van JPY 49 per aandeel uit te keren, vergeleken met JPY 49 per aandeel dat een jaar geleden werd uitbetaald.