GMO Payment Gateway, Inc. rapporteerde niet-gecontroleerde geconsolideerde winstresultaten voor het tweede kwartaal eindigend op 31 maart 2017. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van JPY 9.992 miljoen, vergeleken met JPY 5.730 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 2.536 miljoen JPY, tegenover 1.879 miljoen JPY een jaar geleden. De gewone winst bedroeg JPY 2.370 miljoen tegenover JPY 1.918 miljoen een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg JPY 1.084 miljoen of JPY 29,19 per aandeel tegenover JPY 1.151 miljoen of JPY 31,01 per aandeel een jaar geleden. De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen JPY 1.919 miljoen tegenover JPY 3.451 miljoen een jaar geleden. De aankoop van materiële vaste activa bedroeg JPY 25,466 miljoen tegenover JPY 8,41 miljoen een jaar geleden. De aankoop van immateriële vaste activa bedroeg 585 miljoen JPY, tegenover 281,37 miljoen JPY een jaar geleden. Het resultaat vóór belastingen bedroeg 2.260,85 miljoen JPY, tegenover 1.916,35 miljoen JPY vorig jaar. Voor het jaar dat eindigt op 30 september 2017 verwacht het bedrijf een geconsolideerde netto-omzet van 20.370 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 5.013 miljoen JPY, een gewoon inkomen van 4.762 miljoen JPY en een winst toerekenbaar aan de eigenaren van het bedrijf van 2.762 miljoen JPY of 74,35 JPY per aandeel. Voor het jaar dat eindigt op 30 september 2017 verwacht de onderneming een dividend van JPY 37,00 per aandeel, tegenover JPY 27,00 per aandeel een jaar geleden.