GMO Payment Gateway, Inc. rapporteerde geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstresultaten van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017. Voor de periode, op geconsolideerde basis, rapporteerde het bedrijf een netto-omzet van JPY 21.794 miljoen, vergeleken met JPY 12.113 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 5.015 miljoen JPY, tegenover 3.819 miljoen JPY een jaar geleden. De gewone winst bedroeg 4.739 miljoen JPY, tegenover 3.780 miljoen JPY een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moederonderneming bedroeg JPY 2.948 miljoen of JPY 79,36 per aandeel, tegenover JPY 2.910 miljoen of JPY 78,36 per basis- en verwaterd aandeel een jaar geleden. De ROE bedroeg 15,2% tegenover 17,0% een jaar geleden. De ROA bedroeg 6,9% tegen 7,8% een jaar geleden. De NIW bedroeg JPY 554,35 op 30 september 2017. De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 1.749 miljoen JPY, tegenover 748 miljoen JPY een jaar geleden. Het resultaat vóór belastingen bedroeg JPY 4.470.554.000 tegenover JPY 4.337.643.000 vorig jaar. De aankoop van materiële vaste activa bedroeg JPY 99.787.000 tegenover JPY 29.109.000 een jaar geleden. De aankoop van immateriële vaste activa bedroeg JPY 1.065.087.000 tegenover JPY 559.159.000 een jaar geleden. Voor de periode, op niet-geconsolideerde basis, rapporteerde de onderneming een netto-omzet van JPY 11.613 miljoen tegenover JPY 9.144 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 3.468 miljoen JPY, tegenover 2.397 miljoen JPY een jaar geleden. De gewone winst bedroeg 4.087 miljoen JPY, tegenover 2.777 miljoen JPY een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij bedroeg JPY 2.973 miljoen of JPY 80,04 per aandeel tegenover JPY 2.100 miljoen of JPY 56,54 per basis- en verwaterd aandeel een jaar geleden. De NIW bedroeg JPY 483,68 op 30 september 2017. Voor de zes maanden van 2018 verwacht het bedrijf een geconsolideerde netto-omzet van JPY 12.638 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 2.944 miljoen, een gewoon inkomen van JPY 2.835 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van het bedrijf van JPY 1.770 miljoen of JPY 47,66 per aandeel. Voor het volledige jaar dat eindigt op 30 september 2018 verwacht de onderneming een geconsolideerde netto-omzet van 27.283 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 6.269 miljoen JPY, een gewoon resultaat van 6.033 miljoen JPY en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de onderneming van 3.635 miljoen JPY of 97,87 JPY per aandeel. Voor het jaar dat eindigt op 30 september 2018 verwacht de onderneming een dividend van 49,00 JPY per aandeel, tegenover 40,00 JPY per aandeel een jaar geleden. Voor de periode eindigend op 30 september 2017 kondigde de onderneming een dividend aan van 40,00 JPY per aandeel, vergeleken met 27,00 JPY per aandeel een jaar geleden. Uit te betalen op 18 december 2017.