GMO Payment Gateway, Inc. heeft geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor het jaar dat eindigde op 30 september 2019. Voor het jaar, op geconsolideerde basis, bedroeg de omzet van het bedrijf JPY 32.121,894 miljoen tegen JPY 26.417,320 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg JPY 8.301,220 miljoen tegen JPY 6.550,904 miljoen een jaar geleden. De winst bedroeg JPY 5.052,416 miljoen tegenover JPY 4.246,965 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg JPY 71,61 tegenover JPY 57,75 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg JPY 70,09 tegenover JPY 57,46 een jaar geleden. Op niet-geconsolideerde basis bedroeg de omzet 16.348 miljoen JPY tegen 14.139 miljoen JPY een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 5.867 miljoen JPY tegenover 3.868 miljoen JPY een jaar geleden. De gewone winst bedroeg 6.700 miljoen JPY tegen 4.695 miljoen JPY een jaar geleden. De winst bedroeg 4.416 miljoen JPY tegen 3.952 miljoen JPY een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg JPY 60,04 tegenover JPY 53,64 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg JPY 57,32 tegenover JPY 52,86 een jaar geleden. Het bedrijf kondigde een eindejaarsdividend aan van JPY 36,00 per aandeel voor het jaar dat eindigde op 30 september 2019 tegenover JPY 58,00 per aandeel voor dezelfde periode een jaar geleden. De geplande ingangsdatum voor de dividenduitkering is 16 december 2019. Het bedrijf gaf dividendrichtlijnen voor het fiscale jaar dat eindigt op 30 september 2020. Het bedrijf verwacht een eindejaarsdividend van 42,00 JPY per aandeel uit te betalen voor het boekjaar dat eindigt op 30 september 2020. De vennootschap gaf een geconsolideerde winstverwachting voor de zes maanden van het boekjaar 2020 en voor het boekjaar dat eindigt op 30 september 2020. Voor de zes maanden verwacht het bedrijf een omzet van 17.116 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 4.363 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van 2.533 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 34,44 JPY. Voor het boekjaar dat eindigt op 30 september 2020 verwacht de onderneming een omzet van 36.618 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 10.376 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 6.110 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 83,06 JPY.