De raad van bestuur van GMO internet group, Inc. heeft een terugkoopplan goedgekeurd op 13 februari 2024.