Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.

● De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.

● In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.

● De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.

● De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de evolutie van het bedrijf zijn relatief dicht bij elkaar. Dit is het gevolg van ofwel een goede zichtbaarheid in verband met de activiteit van de groep, ofwel van de goede communicatie van het bedrijf met de analisten.

● De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.


Zwakke punten

● De onderneming heeft een krappe financiële situatie met een hoge schuldenlast en beschikt niet over aanzienlijke investeringsmarges.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.