Global Data Centre Group heeft winstvoorspellingen gedaan voor het volledige boekjaar Fiscal Year 2024. De bedrijfsopbrengsten voor het jaar zullen naar verwachting $30,0 tot $30,5 miljoen bedragen, een stijging van ongeveer 27% tot 29% ten opzichte van boekjaar 2023.