Global Bio-chem Technology Group Company Limited heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Op basis van de voorlopige beoordeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023 (het "Jaar"), dat momenteel beschikbaar is, wordt verwacht dat de Groep een nettowinst (exclusief belastingeffect) van ongeveer HKD 3.600,0 miljoen tot HKD 4.000,0 miljoen zal boeken voor het Jaar, in vergelijking met het nettoverlies (exclusief belastingeffect) van ongeveer HKD 1.573,8 miljoen dat werd geboekt voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022, voor de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten van de Groep. De beëindigde bedrijfsactiviteiten van de Groep zijn de activiteiten van Global Sweeteners Holdings Limited en haar dochterondernemingen, die niet langer deel uitmaken van de Groep na de voltooiing van de verkoop van de GSH Groep door de Groep (de "GSH Voltooiing") op 21 december 2023.

Deze aanzienlijke verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan de verwachte erkenning door de Groep van: (i) een eenmalige winst van niet minder dan ongeveer 4.000,0 miljoen HKD voor het Jaar uit de schuldherschikkingsregelingen die het volgende omvatten (a) de overdracht van de leningen van de Groep met een totale uitstaande hoofdsom van ongeveer 4.267.8 miljoen, samen met de uitstaande rente, aan (Jilin Agricultural Investment Group Co. Ltd.) op 31 december 2023; en (b) het aangaan van de schuldherschikkingsovereenkomst op 31 december 2023 tussen Nongtou, als de toenmalige crediteur, en verschillende dochterondernemingen van de Groep, als de debiteuren, met betrekking tot de Entire Transferred Loans. Krachtens de Schuldherschikkingsregeling werd een groot deel van de Overgedragen Leningen kwijtgescholden.

Voor details over de Schuldherschikkingsregelingen, zie de aankondiging van de Vennootschap van 4 januari 2024; een eenmalige winst van niet minder dan ongeveer HKD 200,0 miljoen voor het Jaar uit de GSH Voltooiing; een eenmalige winst van niet minder dan ongeveer HKD 300,0 miljoen voor het Jaar in verband met de GSH Voltooiing; een eenmalige winst van niet minder dan ongeveer HKD 300,0 miljoen voor het Jaar in verband met de GSH Voltooiing.0 miljoen voor het Jaar in verband met de verdere verlenging van de vervaldatum van de converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap aan Modern Agricultural Industry Investment Limited in oktober 2015 van de verlengde vervaldatum van 15 juni 2023 naar 30 september 2025; en een eenmalige winst van niet minder dan ongeveer HKD 400,0 miljoen uit de verwijdering van de activa en passiva van (Harbin Dacheng Bio Technology Co. Ltd.), een indirecte volle dochteronderneming van de Vennootschap, tijdens het Jaar. Als gevolg hiervan zal de Groep naar verwachting een aanzienlijke verbetering van de jaarresultaten voor het Jaar boeken in vergelijking met het Corresponderende Vorige Jaar.