De raad van bestuur van GHW International kondigde wijzigingen aan in de samenstelling van het benoemingscomité van de Vennootschap, met ingang vanaf 5 januari 2022: (i) Dhr. Diao Cheng ("Dhr. Diao") is niet langer voorzitter en lid van het benoemingscomité van de Vennootschap. Diao blijft een uitvoerend Bestuurder; en (ii) Mr. Yin Yanbin ("Mr. Yin"), een uitvoerend Bestuurder en voorzitter van de Raad, werd aangesteld als voorzitter van het Benoemingscomité. Na de bovenvermelde wijzigingen bestaat het Benoemingscomité uit de heer Yin (voorzitter), de heer Sun Hongbin en mevrouw Zheng Qing.