GHW International heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. De Groep verwacht een winst toerekenbaar aan eigenaars van het bedrijf van ongeveer RMB 3 miljoen voor het huidige jaar, vergeleken met een winst toerekenbaar aan eigenaars van het bedrijf van ongeveer RMB 275 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Op basis van de momenteel beschikbare informatie was de verwachte afname van de winst toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap voor het Huidige Jaar voornamelijk toe te schrijven aan (i) een afname van de brutowinst als gevolg van de afname van de brutowinst uit belangrijke producten, waaronder cholinechloride, betaïne, jodium en jodiumderivaten; en (ii) een stijging van de administratieve kosten als gevolg van stijgingen in transportkosten en advieskosten voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies van potentiële uitbreidingsplannen en bezoeken aan locaties zoals Maleisië, en veiligheids- en milieukosten als gevolg van de uitbreiding van het productassortiment, die gedeeltelijk gecompenseerd worden door de daling in (i) verkoop- en distributiekosten als gevolg van de aanzienlijke dalingen in verzendings- en logistieke kosten; en (ii) winstbelastingskosten, die in lijn waren met de daling in de winst voor belastingen die in het Huidige Jaar gegenereerd werd.