GHW International gaf een winstverwachting voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De Groep verwacht voor het lopende jaar een aan de eigenaars van de vennootschap toe te rekenen winst van ongeveer RMB 270 miljoen, vergeleken met een aan de eigenaars van de vennootschap toe te rekenen winst van ongeveer RMB 131 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021.