GHW International heeft winstvoorspellingen gedaan voor het jaar dat eindigt op 31 december 2021. Voor dat jaar verwachtte de groep een aan de eigenaars van de Onderneming toe te rekenen winst van niet minder dan RMB 120 miljoen, tegenover een aan de eigenaars van de Onderneming toe te rekenen verlies van ongeveer RMB 5 miljoen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020. Op basis van de momenteel beschikbare informatie is de verwachte winst die aan de eigenaars van de Vennootschap kan worden toegerekend voor het jaar eindigend op 31 december 2021 voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de brutowinst als gevolg van de goede prestaties van de activiteiten in de Volksrepubliek China na het herstel van de uitbraak van de pandemie van het nieuwe coronavirus (COVID-19), gedeeltelijk tenietgedaan door de stijging van de verkoop- en distributiekosten, de administratieve kosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling als gevolg van de toenemende bedrijfsomvang; verliezen op de verkoop van installaties en uitrusting, voornamelijk ten gevolge van de stopzetting van de productie in de fabriek van Xuzhou en de centralisering van de productiefuncties in Tai'an; en financieringskosten ten gevolge van de stijging van het gemiddelde saldo van bank- en andere leningen, met inbegrip van aan banken verdisconteerde uitgegeven wisselvorderingen, en leningen van een verbonden onderneming tijdens het jaar.