GHW International gaf een winstverwachting voor het jaar eindigend op 31 december 2020. Voor het jaar eindigend op 31 december 2020 verwacht de onderneming een verlies toe te rekenen aan de eigenaars van de onderneming van ongeveer RMB 6 miljoen, vergeleken met een winst toe te rekenen aan de eigenaars van de onderneming van ongeveer RMB 29 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2019.